lpg-header fobos-home fobos-map fobos-site-map fobos-member fobos-front fobos-products fobos-news fobos-download fobos-community fobos-dealer fobos-contact

lpg-advert

lpg-contact

lpg-social facebook

ศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ที่มีประสบการณ์ มีวิศวกรประจำควบคุมการติดตั้ง

บริการรับติดตั้งแก๊สรถยนต์ LPG ระบบหัวฉีดทุกยี่ห้อ บริษัทเราเป็นแห่งเดียวรับประกันว่ารถที่ติดตั้งแก๊สรถยนต์จากที่นี่ไปแล้วจะวิ่งและใช้งานได้เหมือนน้ำมัน 100%

ติดตั้งแก๊สรถยนต์เพื่อประหยัดเชื้อเพลิงแทนน้ำมัน ปัจจุบันราคาน้ำมันได้พุ่งสูงขึ้น ประชาชนจึงนิยมหันมาแก๊สที่ใช้ในรถยนต์มีอยู่ 2 ชนิดคือ มีชื่อทางวิชาการว่า แก๊สธรรมชาติที่ใช้กับรถยนต์ หรือ Natural Gas for Vehicles (NGV) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ Liquefied Petroleum Gas (LPG) เป็นแก๊สที่เพิ่งนำมาใช้กับรถยนต์

แก๊สทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกัน ไม่สามารถนำมาใช้แทนกันได้ การติดตั้งแก๊สรถยนต์ ถือได้ว่าทางเลือกใหม่ของผู้ใช้รถยนต์ ในยุคสภาวะเศรษฐกิจที่น้ำมันแพง ใครติดตั้งแก๊สก่อนคนนั้นได้เปรียบกว่าคนอื่น เพราะท่านสามารถประหยัดเงินค่าเชื้อเพลิงลงไปได้เกือบสองในสามของราคาน้ำมัน

เราเป็นศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ที่มีประสบการณ์มายาวนาน ติดตั้งแก๊สสวยงามได้มาตรฐานความปลอดภัยได้รับการรับรองเป็นผู้ติดตั้งแก๊ส จากกรมการขนส่งทางบก โดยมาตรฐานในการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน ( ECE R 110 ) ซึ่ง ปตท. เป็นผู้กำหนดมาตรฐาน เน้นประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์และความปลอดภัยกับผู้ใช้รถอย่างสูง สุด เราติดตั้งแก็ส LPG ระบบหัวฉีดทุกยี่ห้อ เป็นแห่งเดียวรับประกันว่ารถที่ติดตั้งแก๊สรถยนต์จากเรา วิ่งและใช้งานได้เหมือนน้ำมัน 100% เครื่องยนต์จะทนทานเหมือนกับการใช้น้ำมัน ทั้งนี้เกิดจากความเข้าใจในระบบการจ่ายเชื้อเพลิง

 

ngv-buttom